Dlaczego kostka brukowa się zapada?

Kostka brukowa na dzień dzisiejszy jest chętnie wybieranym przez konsumentów materiałem. Za jej pośrednictwem możliwe jest chociażby wykończenie powierzchni chodnika, podjazdu, terenów przydomowych, terenów firmowych. Jest to doskonała alternatywa dla przestarzałego już kamienia naturalnego. Z jakiego powodu kostka brukowa się zapada? Jakie czynniki mogą mieć wpływ na zapadanie się kostki brukowej? Dlaczego kostka brukowa zapada się po okresie zimowym? Jak przygotować grunt pod kostkę brukową? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można w poniższym artykule, do którego przeczytania serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych czytelników. 

Z jakiego powodu kostka brukowa się zapada?

Kostka brukowa to materiał, który jest powszechnie stosowany w wielu przypadkach. Niestety po pewnym czasie dochodzi do zjawiska związanego z zapadaniem się. Producenci zalecają, a może nawet nalegają, aby dolne warstwy, na których kostka będzie układana, miały filtrujące właściwości lub były przepuszczalne dla wody. Do takowych materiałów zaliczyć możemy chociażby geowłókninę, tłuczeń kamienny, żwir, piasek lub inne, które również są w stanie przepuszczać wodę. Co to oznacza z praktycznego punktu widzenia? Zabrania się stosowania folii, jednocześnie nie zaleca się układania kostki na monolitycznym betonie. Jeśli woda nie jest w stanie uciec w inne miejsce, wówczas wsiąka w kostkę brukową- jest to jak najbardziej naturalne. W sytuacji, gdy woda ta zamarznie, wówczas lód rozszerza się, co doprowadza do rozerwania wiązania kleju cementowego w betonie. Konsekwencją tego jest kruszenie się i rozwarstwianie materiału. Właśnie dlatego tak ważne jest, aby układaniem zajmowali się specjaliści, którzy wykonają perforację. Mamy wówczas gwarancję, że tytułowy materiał nie zgnije, a tym bardziej nie zarośnie mchem i nie zapadnie się. Alternatywnym rozwiązaniem dla perforacji jest betonowanie kratami. W tym przypadku kostki nie są połączone ze sobą, czyli funkcjonują samodzielnie. Kluczowe znaczenie ma ułożenie gotowego materiału, który jest zgodny ze wszelkimi technologicznymi standardami.

Jakie czynniki mogą mieć wpływ na zapadanie się kostki brukowej?

Zjawisko zapadania się kostki brukowej jest dość powszechne, jednocześnie uciążliwe. Dlaczego jednak do niego dochodzi? Otóż efekt ten spowodowany jest kilkoma przyczynami. Przykładem jest chociażby nadmiar płynu, różnorodność dodatków, niespójność proporcji podczas mieszania. W sytuacji, gdy podłoże nie jest przygotowane w sposób prawidłowy, wówczas zapadanie jest naturalne. Pod żadnym pozorem nie rezygnujmy z ograniczników. W sytuacji, kiedy pomiędzy kostkami występują szerokie szwy, wówczas podstawa podłoża nie należy do najrówniejszych. Niewielkie obciążenie może sprawić, że pęknie. Specjaliści zwracają uwagę na istotność materiałów, z których został wykonany fundament. Jeśli zastosujemy niskiej jakości cement, wówczas wytrzymanie zmian obciążenia i temperatury nie jest możliwe. Prawdopodobnie pojawią się pęknięcia, jak również puste przestrzenie- ostatecznie mogą zniszczyć warstwę kostki. Jako ciekawostkę warto przytoczyć, że na trwałość nawierzchni wpływają również opady atmosferyczne, przepływ gruntowych wód i intensywność przymrozków. Zapadające się kostka nie prezentuje się atrakcyjnie, dodatkowo ulega deformacji.

Dlaczego kostka brukowa zapada się po okresie zimowym?

Zapadanie się kostki brukowej widoczne jest w sposób szczególny w zimowym okresie. Kiedy temperatury na zewnątrz spadają poniżej 0 stopni, ziemia zamarza, a na powierzchni pojawia się lód, wówczas ma to zły wpływ na kondycję tego materiału. Zamarzająca woda rozszerza się, natomiast po roztopach powierzchnia zapada się i kruszy. Część właścicieli chciałoby usunąć lód z powierzchni, wykorzystując w tym celu łomy. Nie jest to jednak zalecane, bowiem może to doprowadzić do pęknięć powierzchni, przez które dostaje się woda. Jeśli zależy nam na zmaksymalizowaniu ochrony kostki przed wilgocią, powłoka powinna zostać potraktowana roztworem o hydrofobowym działaniu.

Jak przygotować grunt pod kostkę brukową?

Nie da się ukryć, że przygotowanie gruntu pod kostkę to jeden z najbardziej odpowiedzialnych etapów. W wyniku właściwej pracy jesteśmy jednak w stanie wyeliminować zapadanie się materiału. Zanim rozpoczniemy skomplikowany proces związany z układaniem, warto wcześniej sporządzić schemat. Oznakowanie terenu może odbyć się za pośrednictwem pomiarowego sprzętu. Wystarczy wykorzystać taśmę mierniczą razem ze sznurkiem. Powinniśmy pamiętać, aby każdorazowo usuwać korzenie roślin. Nie mniej istotne jest wylanie warstwy filtrującej. Z tego powodu nakładany jest kruszony kamień. W dalszej kolejności układana jest geowłóknina. Jest ona przeznaczona do przepuszczania cieczy, a jednocześnie do zatrzymywania piasku, zachowując przy tym integralność wybranej konstrukcji. Warto mieć świadomość tego, że nawet po prawidłowym montażu, cennych materiałach i dużych starań, kostka brukowa może się zapadać i jest to wówczas dość zrozumiałe.